Betonscheuren monitoren met hightech apparatuur

Waarom zouden betonscheuren moeten worden gemonitord? Bestaande scheuren kunnen onder invloed van externe krachten en factoren verergeren. Denk hierbij aan wisselende waterstanden, temperatuur wisselingen, weersinvloeden of belasting. Scheurvorming is een ernstig gebrek wanneer de toegestane normen overschreden worden. Hierdoor ontstaat inwatering van het beton waarbij de betonwapening aangetast wordt. Waardoor de treksterkte van de wapening drastisch afneemt en na verloop van tijd bezwijkt. Maar er schuilt nog een groot gevaar in binnendringend water, als dit water bevriest treden zeer hoge spanningen op waardoor de vloeigrens van het wapeningstaal bereikt kan worden waardoor de wapening plastisch vervormd wordt en dus bezwijkt.

Daardoor is het zeer belangrijk om een gedegen onderzoek uit te voeren waarbij alle factoren onderzocht worden. Digitale scheurmonitoring over een langere tijd is een hightech methode waarbij objectief de technische toestand van scheurvorming van het bouwwerk in kaart wordt gebracht. Met deze fijngevoelige apparatuur is men in staat deze veranderingen op te nemen. En op deze manier een gedegen beeld te krijgen van de situatie.

Door digitale scheurmonitoring kunnen scheuren in beton gedetailleerd over een lange tijd worden gemeten

Scheurdetectie meter zoals afgebeeld op bijgevoegde afbeelding is digitaal. Dit betekend dat verzamelde data door scheurmeters, hardware matig naar de logger verstuurd worden. In de logger worden datastromen gekalibreerd en verwerkt. Tevens wordt temperatuurdata verzameld door een temperatuursensor die in de behuizing van de logger is geïntegreerd. De logger heeft een GPRS/GSM module, waarna met een in te stellen interval de verzamelde data via een SMS of e-mail naar gebruiker of website verstuurd wordt.

De gebruiker kan zijn digitale datastroom via een website, via een e-mail of via een SMS ontvangen. De data wordt ingevoerd in geavanceerde computerprogramma’s, geanalyseerd en vertaald naar grafieken. Uit de verzamelde data is duidelijk af te lezen wat externe invloeden met  scheurvorming in beton constructies doet. Ook kan men door de live monitoring gegevens snel ingrijpen en preventieve maatregelen nemen als de betonconstructie dreigt te bezwijken. Hierdoor kan preventief de levensduur van een betonconstructie aanzienlijk verlengt worden.

Ga terug naar de vorige pagina