Een nieuwe revolutie in de civiele techniek: data en kunstmatige intelligentie

Een nieuwe industriële revolutie is aangebroken. We leven in een wereld vol met miljarden digitale transacties, big datastromen, algoritmes en analytics. De snelheid van communicatie en de rekenkracht van computers hebben geleid tot een onvoorspelbare digitale groei. Razendsnelle ontwikkelingen zorgen voor nieuwe draadloze producten, systemen en intelligente software. IT-onderzoeksbureaus zoals Analysts Gartner voorspellen dat we over enkele decennia volledig afhankelijk zullen zijn van de ‘internet of things’ en kunstmatige intelligentie (AI). Net zoals vele andere industrieën zal ook de civieltechnische sector een onvermijdelijke transformatie ondergaan naar het nieuw data-tijdperk. Ondanks de druk op orderportefeuilles moeten ondernemingen zich juist in deze tijd meer bezighouden met kunstmatige intelligentie.

En daarmee bedoelen we niet alleen virtueel bouwen. De digitale kennisuitwisseling en Building Information Models (BIM) hebben inderdaad gezorgd voor meer efficiency en kostenbesparing in de bouw, maar zijn lang niet overal implementeerbaar in weg- en waterbouw projecten. Bij kunstmatige intelligentie spreken we vooral over digitale systemen die zelfstandig ‘beslissingen’ nemen en taken uitvoeren. Kunstmatige intelligentie wordt op dit moment veelvuldig gebruikt voor het oplossen van hardnekkige problemen. Je kunt denken aan toepassingen op het gebied van realtime intelligente automation, algoritmische architectuur, applicaties voor chaos theorie en fractals, evolutionaire algoritmes, cyber-physical systemen, swarm intelligence, of intelligente monitoring en faaldetectie.

Bron en copyright: Autodesk

De opgang van kunstmatige intelligentie zal ingrijpend zijn in alle aspecten van onze professie. De ontwikkelingen van smart software, integratie van CAD- en GIS-extensies, drones en autonome voertuigen zijn inmiddels niet langer een hype. We zullen te maken krijgen met intelligente transportsystemen, slimme waterkeringen, en realtime monitoring van waterbeheersystemen of grondlagen. Het is wachten op een disruptieve civiele onderneming die vergelijkingen heeft met een Uber of Airbnb. Civieltechnische professionals moeten echt verder blijven kijken dan hun neus lang is. We moeten rekening houden met nieuwe engineering, regelgeving, ontwerpnormen, ethische vragen en verschuiving van risico’s en verantwoordelijkheden. De sector zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden. En wellicht wordt het ook tijd om haar eigen ambacht digitaal nog beter beschermen.

Ga terug naar de vorige pagina