Hydrografie en zijn evolutie

Wat is hydrografie? Hydrografie is het wetenschappelijk meten en beschrijven van de fysische kenmerken van een bevaarbaar waterlichaam ( bv. bodem oceaan, rivier of een meer). Dit onderzoek wordt typisch gebruikt om een veilige vaart van schepen op verschillende wateren te garanderen. Maar wordt ook commercieel toegepast voor offshore olie- en gasexploratie, waterbouw, baggeren, de installatie van onderzeese kabels en meer. Hydrografische metingen moeten periodiek worden herhaald omdat natuurlijke stromingen en grote stormen (bv.orkanen) voortdurend slib en zand op de oceaanbodem verschuiven, die zich kunnen ophopen en daardoor gevaarlijke omstandigheden of obstakels kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen hydrografische metingen worden gebruikt om gezonken schepen of andere wrakken op zee of rivieren  te lokaliseren na een ramp.

De geschiedenis van de hydrografische technieken dateert van vele eeuwen. De vroegste technieken gingen gepaard met het gebruik van een meetlat in ondiep water of een loodlijn (een dunne kabel met een lood aan het uiteinde) voor grotere dieptes. Deze methoden van dieptemeting zijn zeer arbeidsintensief en tijdrovend en worden zelden gebruikt in deze moderne tijd.

Geavanceerde technologie, equipment en software spelen een vitale rol in modern hydrografisch onderzoek

Vandaag de dag worden hydrografische onderzoeken meestal uitgevoerd met behulp van zeer geavanceerde technologie, waaronder side scan en multi-beam SONAR, DGPS en andere geavanceerde meetsystemen. Naast de meetapparatuur gebruikt om gegevens te verzamelen, speelt ook de software gebruikt om deze informatie te interpreteren een vitale rol in modern hydrografisch onderzoek: deze gegevens moeten een grondige bewerking ondergaan om de gedetailleerde informatie aan te leveren  die relevant is voor de eindgebruiker.

Zo worden bijvoorbeeld hydrografische metingen gebruikt om zeekaarten aan te maken die van vitaal belang zijn voor het handhaven van een veilige scheepvaartroute. In deze gevallen worden de onderzoeken meestal uitgevoerd door overheidsinstanties. Bij commerciële entiteiten, zoals ingenieursbureaus, kan een hydrografisch meting gebruikt worden om te “kijken” naar de toestand van de oceaanbodem met het oog op de constructie van pijpleidingen, de installatie van booreilanden, bagger of andere commerciële projecten. In deze gevallen, wordt niet alleen de hydrografische surveydata gebruikt om de waterdiepte te bepalen – maar ook de samenstelling van de zeebodem (slik, rots, klein enz. ). Dit is bijvoorbeeld essentieel in het bepalen van de optimale routes voor onderwaterpijpleidingen.

Ga terug naar de vorige pagina