Leer een civieltechnisch student anders te denken en te beslissen

Enkele maanden geleden ben ik door het uitvoeren van een complex onderzoek en inventief ontwerp van een haven in Ghana afgestudeerd met een bachelor in de Civiele Techniek. Een inspiratievolle periode waar ik met veel genoegen op terug kijk. Ook een periode waarin ik ontzettend veel dingen geleerd heb en waarin ik als persoon en ingenieur enorm gegroeid ben. Anderzijds ook een periode waarin ik tegen verschillende dingen ben aangelopen die ik niet had voorzien en waarin ik niet was opgeleid.

Eenzijdig denken


Mijn ervaring is dat civieltechnische studenten op HBO-opleidingen min of meer worden aangeleerd om erg eenzijdig te denken. Studenten worden gestimuleerd om uitgewerkte voorbeelden, voorgekauwde berekeningen en bouwtekeningen te reproduceren. Het komt er dus op neer dat “het kunstje” om tot een bepaald resultaat te komen wordt aangeleerd. De echte feeling met de achterliggende techniek ontbreekt echter. Juist het gevoel met bijvoorbeeld de krachtsverdeling in een bepaalde constructie maakt een ingenieur ingenieus! Als ik voor mezelf mag spreken, was het aangeleerde eenzijdig denken en aangeleerd kopieergedrag een flinke hobbel in het begin van mijn afstudeerperiode.

Leer om vrij te denken


Een bron van inspiratie tijdens het aanpakken en oplossen van een probleem is vrij denken! Schroom niet om met een pen en een (het liefst zo groot mogelijk) papier jezelf af te sluiten van de buitenwereld, je telefoon uit te zetten en je hersens het werk te laten doen. Maak in eerste instantie ook geen gebruik van boeken, voorbeelden enzovoorts. Realiseer allereerst wat het probleem van jouw opdrachtgever is en wat nu concreet het probleem is wat jij moet oplossen. Door alle begrippen, termen en zaken die in het hoofd opkomen op te schrijven, ontstaat er een samenvatting op papier van datgene waaruit het (onderzoeks)project bestaat.

Gestructureerd denken en beslissen


Het ordenen van alle begrippen, termen en zaken die in de voorgaande fase zijn geïnventariseerd, biedt een stevige basis voor het verder uitvoeren van het (onderzoeks)project. Naar alle waarschijnlijkheid zal blijken dat niet alle onderdelen binnen een complex (onderzoeks)traject kunnen worden uitgewerkt. Het is dan ook zaak om onderbouwd te kiezen welke onderdelen wel en niet dienen te worden uitgewerkt. Vanzelfsprekend is het wel van belang dat, met de keuze voor de uit te werken onderdelen, antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvraag en daarmee op de vraag van de opdrachtgever.

Bron afbeeldingen: Freestock

 Ingenieus produceren


Als ik stel dat veel techneuten vaak als een kip zonder kop aan het rekenen en tekenen slaan, dan zal dat veel ingenieurs bekend voorkomen. Vanzelfsprekend is het technische deel van een onderzoeksproject ontzettend belangrijk. Anderzijds is juist de verslaglegging van datgene wat is uitgevoerd, minstens even belangrijk. Daarom raad ik aan documentatie tijdens een (afstudeer)onderzoek consequent bij te houden. Genomen stappen binnen een onderzoekstraject zijn voor jou als ingenieur volledig logisch en verdedigbaar. Wanneer deze stappen echter niet zijn beschreven en gedocumenteerd, lijkt het onderzoek minder logisch opgezet en daarmee minder betrouwbaar!

Het mooie aan deze wijze van denken is dat deze manier evengoed toepasbaar is in het werkveld van een ingenieur. Deze blog is daarom ook niet alleen voor studenten bedoeld, maar voor alle (jonge) ingenieurs die trots zijn op zowel ons werk als op het prachtige vakgebied. Juist in de civieltechnische sector, die wellicht oubollig overkomt, is vrij en gestructureerd denken van onschatbare waarde!

Ga terug naar de vorige pagina