Ons initiatief

Walhout Exchange heeft een heldere doelstelling: het ontwikkelen van een online platform voor het creeëren en delen van nieuwe waterbouwkundige inzichten en trends. We willen krachtige visies neerzetten voor een vernieuwende ingenieur in de wereld van morgen. Onze focus ligt op de natte waterbouw, kustbouw en offshore activiteiten.

Het creëren en delen van inzichten en visies voor een vernieuwende ingenieur in de wereld van morgen

Onze (gast)auteurs zijn vooruitstrevende professionals met achtergronden in waterbouw, offshoresector, financiën, intelligence, risico- en calamiteitenbeheersing, advocatuur, management en bedrijfskunde. Vanuit hun eigen invalshoek schrijven ze over mensen, systemen, technieken en processen die vernieuwend zijn voor de sector, of juist een kans of bedreiging vormen. Met veel optimisme delen onze auteurs nieuwe kennis en kunde voor de ingenieur van morgen.

Walhout Exchange is een initiatief van Ingenieursbureau Walhout Civil BV, een civiel ingenieursbureau met passie voor waterbouwkundige vraagstukken in stedelijke en industriële gebieden, kustregio’s, vaarwateren en havens. Het bureau draagt daarnaast oplossingen aan voor baggeractiviteiten en scheepsbergingen. Walhout Civil staat voor energie, moed, toewijding en trots.